1 [INFORMACJE OGÓLNE]

Strona internetowa sunmat.pl (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez Mateusza Gawarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SunMat Mateusz Gawarski, Legionowo 05-120, ul. Olszankowa 41F/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 536-182-23-64, e-mail: biuro@sunmat.pl
W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe. Użytkownicy mogą pozostawić swoje dane dobrowolnie w zakresie w jakim będą chcieli to zrobić (np. poprzez podanie ich w formularzu kontaktowym), ale niektóre dane (np. takie jak adres IP) mogą być również zebrane automatycznie.

2 [DANE OSOBOWE]

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Mateusz Gawarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SunMat Mateusz Gawarski, Legionowo 05-120, ul. Olszankowa 41F/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 536-182-23-64, e-mail: biuro@sunmat.pl
W ramach Strony Internetowej mogą być zbierane i następnie przetwarzane dane osobowe w celach takich jak:
skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej (chyba, że w ramach konwersacji nie zostały podane żadne dane osobowe), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
statystyka i analiza zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i narzędzi informatycznych (np. hostingodawca).
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe przetwarzane w celu:
skontaktowania się z Użytkownikiem – przetwarzane są przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;
statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres 2 lat od dnia ich zebrania.


Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania danych osobowych;
– prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do przeniesienia danych osobowych;
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu wykonania powyższych praw, Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem – pisemnie pod wskazanym adresem lub drogą mailową na adres biuro@sunmat.pl

3 [COOKIES]

W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.

W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
– przeglądarka Firefox;
– przeglądarka Chrome;
– przeglądarka Microsoft Edge;
– przeglądarka Opera;
– przeglądarka Safari.
W ramach Strony Internetowej wykorzystywane są narzędzia informatyczne dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

SunMat